Search

JESUS ALLEEN LIEFDESDIENS (JAL)

Sector: Social Ministries & Social Development
Date Founded: February 1990


Head Of Organisation: Petrus Blignault
Email: jesusalleenliefdesdiens@gmail.com
Position: Co-ordinator

Website: Click to View
Office Telephone: 082 710 1182
Office Email: jesusalleenliefdesdiens@gmail.com
Province: Gauteng
Street Address:
671 10th Avenue,
Wonderboom South, Pretoria
Gauteng
0084
Postal Address:

Mission

Missie van JAL * JAL gee gestalte aan sy visie deur middel van twee bedienings wat afsonderlik, maar ook gesamentlik bedryf word nl. ‘n KINDERBEDIENING (“kinderhuis”) * en ‘n SORGSENTRUM vir volwasse persone en gesinne. Beide hierdie bedienings word tans bedryf op ‘n perseel (ongeveer 1 hektaar groot, met 2 * drieslaapkamerhuise en houthutte) in Wonderboom – Suid wat gehuur word vanaf die Tshwane (Pretoria) Munisipaliteit. Veertig persone in totaal kan tans bedien word (wat voltydse huisvesting, emosionele en fisiese versorging insluit) met ons huidige infrastruktuur.

Vision

Visie van JAL * Die doel (visie) van JAL is om: * gevalle mense in die lewe op te help, d.m.v. huisvesting te bied (met inbegrip van Bybelse riglyne van liefde, aanvaarding, begrip en sekuriteit) * om persone by te staan om instaat te kan wees om sy/haar potensiaal in die lewe te ontdek en te bereik en ‘n nuwe lewe in Jesus te lewe. * JAL gee uiting aan sy visie d.m.v. 2 bedieninge (missie) nl. * ‘n “Kinderbediening” (kinders in pleegsorg neem sonder ouers +/- 4 tot 5 op ‘n slag) en * ‘n Sorgsentrum vir Volwasse persone en/of gesinne. Ongeveer 25 tot 30 persone per slag word op die manier tans bedien .

Activities

• Children

• Counselling and Therapy

• Conversations

• Early Childhood Development

• Evangelism

• Nutrition

• Housing

• Violence (elderly, women, men, children)No branches found.
No events found.
No projects found.
No volunteers found.