Search

BOLOKANANG KINDER- EN JEUGSORGSENTRUM (ENGO)

Sector: Children


Head Of Organisation: Simon Ntseki
Email: motlaesintseki@gmail.com
Position: Kinderversorger (seuns)

Website: Click to View
Office Telephone: 051 433 2852
Office Email: mphomatlala52@gmail.com
Province: Free State
Street Address:
Maselspoort,
BLOEMFONTEIN, BLOEMFONTEIN
Free State
9301
Postal Address:
P.O. Box 29318,
DANHOF, BLOEMFONTEIN
Free State
9310

Mission

ENGO Kinder-en Jeugsorg versorg kinders wat deur die Kinderhof uit hulle ouerhuise verwyder is omdat hulle sorgbehoewend is. Die kinder-en jeugsorgsentrums skep 'n huislike atmosfeer vir die kinders en is geleë binne die gemeenskap. Sowat 800 kinders van 0 tot 18 jaar word in 34 kinder-en jeugsorgsentrums regoor die Vrystaat versorg. Addisionele hulp en ondersteuning word verleen aan ongeveer 2 500 kinders in omliggende gemeenskappe wat in risiko omstandighede is.

Vision

Die visie is om hoop te skep in die lewens van kinders. Die doel is om aan soveel kinders as moontlik in die Vrystaat beveiliging en versorging te bied.

Activities

• Community Development and Transformation

• Early Childhood Development

• Housing

• Nutrition

• Poverty

• HIV/Aids

• Violence (elderly, women, men, children)

• Youth (secondary school & students)

Networks or Memberships

KMDR


No branches found.
No events found.
No projects found.
No volunteers found.