Search

CARPE DIEM KINDER- EN JEUGSORGSENTRUM (ENGO)

Sector: Children
Date Founded: October 2003


Head Of Organisation: Hanna van Tonder
Email: hannavt40.hvt@gmail.com
Position:

Website: Click to View
Office Telephone: 051 522 6578
Office Email: hannavt40.hvt@gmail.com
Province: Free State
Street Address:
52 De Bruyn Street,
UNIVERSITAS, BLOEMFONTEIN
Free State
9301
Postal Address:
P.O. Box 11995,
UNIVERSITAS, BLOEMFONTEIN
Free State
9321

Mission

ENGO Kinder-en Jeugsorg versorg kinders wat deur die Kinderhof uit hulle ouerhuise verwyder is omdat hulle sorgbehoewend is. Die kinder-en jeugsorgsentrums skep 'n huislike atmosfeer vir die kinders en is geleë binne die gemeenskap. Sowat 800 kinders van 0 tot 18 jaar word in 34 kinder-en jeugsorgsentrums regoor die Vrystaat versorg. Addisionele hulp en ondersteuning word verleen aan ongeveer 2 500 kinders in omliggende gemeenskappe wat in risiko omstandighede is.

Vision

Die visie is om hoop te skep in die lewens van kinders.

Activities

• Youth (secondary school & students)

• Community Development and Transformation

• Counselling and Therapy

• Early Childhood Development

• Disability

• Housing

• Poverty

• Violence (elderly, women, men, children)

Networks or Memberships

KMDR


No branches found.
No events found.
No projects found.
No volunteers found.