Search

AANNEMINGSDIENSTE (ENGO)

Sector: Social Ministries & Social Development


Head Of Organisation:
Email:
Position:

Website: Click to View
Office Telephone: 051 407 7210
Office Email: adoptionsm@engo.co.za
Province: Free State
Street Address:
ENGO, 22 Van Heerden Avenue
WILGEHOF, BLOEMFONTEIN
Free State
9301
Postal Address:
P.O. Box 12552,
BRANDHOF, BLOEMFONTEIN
Free State
9324

Vision

Die doel van die program is om aan sorgbehoewende kinders permanensie te verskaf deur hulle ingevolge die bepalings van die Kinderwet in die permanente sorg van gekeurde voornemende aanneemouers te plaas. Hierdie aannemings kan openbaarmakend- of nie-openbaarmakend wees. Dit kan ook nasionaal of internasionaal wees.

Activities

• Children

• Family Life, Marriages & Parenting

• Housing

• Nutrition

• Violence (elderly, women, men, children)

• Women

• Youth (secondary school & students)

Networks or Memberships

KMDR


No branches found.
No events found.
No projects found.
No volunteers found.